top of page

קבוצת מיומנויות ידיים ומיומנויות גרפו-מוטוריות

קבוצה זו מיועדת לילדים בני 4-5 שנים ותפתח במהלך השנה לפי הצורך

המעוניינים בפרטים נוספים מוזמנים ליצור קשר

bottom of page