top of page
טיפול קבוצתי

ב"בית בחווה" אנו מאמינים בכוחה של קבוצה ככלי טיפולי המזמן התנסות במצבים מחיי היומיום, מגביר מוטיבציה, מעצים ומעודד לשינוי משמעותי.

לרב הנחיית הקבוצות מתבצעת על-ידי שני אנשי מקצוע מצוות הבית.

אנו מציעים מספר קבוצות במטרה לתת מענה לצרכים השונים של הילד ומשפחתו. פתיחת הקבוצות מותנית במספר מינימאלי של משתתפים בכל קבוצה. 

מטרותיה של כל קבוצה מותאמות לצרכי הילדים המשתתפים בה לאחר היכרות ראשונית עימם. 

bottom of page