top of page

הכלב ואני - קבוצת אילוף כלבים

לילדים עם קשיי קשב וריכוז

קבוצה שמטרתה העצמת הילד תוך קבלת אחריות, פיתוח יכולות איפוק והקשבה, ארגון והרגלי עבודה, תקשורת הדדית, שיתוף פעולה בקבוצה, העלאת הדימוי העצמי של הילד דרך האילוף והטיפול בכלב.

 

 אנחנו מאמינות כי באמצעות החיבור בין הילד לבין הכלב אפשר לעבוד בהנאה ובהנעה על התארגנות וביצוע משימות בשלבים, לקיחת אחריות, עידוד לעצמאות, הבחנה בין עיקר לטפל, פירוש והבנת קודים חברתיים

והשתלבות בחברת בני גילם.

 

ומעל הכל מטרתנו היא לספק להם חוויה של הצלחה ותחושת מסוגלות.

 

בקבוצה הילדים יכירו את הכלבים ילמדו את שפתם ודרכי התקשורת עימם, יקחו אחריות אישית על הטיפול באחד מהכלבים, ישתתפו בפעילויות חווייתיות משותפות וילמדו עקרונות בסיסיים באילופם.

 

לפרטים נוספים ולהרשמה

bottom of page